Ariana Martos

L’Ariana sempre ha cregut en una educació on es tinguin en compte les necessitats educatives especials, i per això es va graduar com a mestre d’educació infantil i primària.

Va realitzar les pràctiques en un centre Montessori i aquí es va adonar de com els principis d’aquesta metodologia encaixaven amb la seva idealització de l’educació així que va començar a formar-se en la pedagogia Montessori i també com a assistent.

En el dia a dia dins de l’aula va veure que necessitava més eines per poder acompanyar als infants amb dificultats de l’aprenentatge així que va fer el Màster de necessitats educatives especials i detecció precoç combinant així la seva feina dins de l’aula amb reeducacions en centres psicològics.

Menú